Fremmedartlista

Artsdatabanken Gyldig 20210901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Fremmedartlista/20210901

Viser treff 1 - 19 av 19


ArtsforekomstGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


FremmedlisteArtsforekomst objekttype

Artsforekomst av en svartelisteart.


Databaseinformasjon datatype

Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.


Funnopplysninger datatype

Datatype som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Sted datatype

Datatype som inneholder stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke.


Taksonomi datatype

Datatype om egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien.OpprinnelsesType kodeliste

Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har


Kjønn kodeliste

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.


FremmedlisteKategorier kodeliste

Kilde: Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim.


Aktivitet kodeliste

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.