Feltstrekning

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Strekning med enhetlig feltinndeling.

Viser treff 1 - 6 av 6
Feltstrekning objekttype

Strekning med enhetlig feltinndeling.


TypeFeltstrekning kodeliste

Angir hvilken type veg strekning kan karakteriseres som. Beregnes automatisk ut fra vegnettsinformasjon.


AdskilteLøpFeltstrekning kodeliste

Angir om strekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse håndteres hver for seg på vegtrasenivå i referansesystemet.