Vegdekke, flatelapping

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Vegdekke_Flatelapping objekttype

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping


DekkevariantVegdekke_Flatelapping kodeliste

Angir detaljer om dekkelappingsmaterialet


ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke_Flatelapping kodeliste

Angir øvre nominelle steinstørrelse for asfaltmateriale.


MassetypeVegdekke_Flatelapping kodeliste

Angir hvilken massetype som benyttes