Overvannsrenne

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft

Viser treff 1 - 5 av 5
Overvannsrenne objekttype

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft


TypeOvervannsrenne kodeliste

Angir hvilken type objektet er av