Kartkontroll

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Kartkontroll 1.0 produktspesifikasjon

Datamodell for tilbakemelding på avvik funnet ved kontroll av kartdata i tråd med kvalitetsmodellen i standarden Geodatakvalitet. Benyttes i Geovekst/FKB kartleggingsprosjekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Kartkontroll 1.0

Utkast

1.0


Avvik kartdata 1.0 produktspesifikasjon

Datamodell for tilbakemelding på avvik i kartdata. Omfatter både avvik funnet ved kontroll av kartdata i tråd med kvalitetsmodellen i standarden Geodatakvalitet og andre typer avvik i kartdata. Kan omfatte avvik internt i datasettet, avvik mellom kartdataene og terrenget eller avvik i forhold til et annet datasett. Produktspesifkasjonen kan benyttes for utveksling av avvik i kartleggingsprosjekter og i kommunikasjon om datakvalitet mellom ulike parter i et samarbeid - som f.eks. Geovekst.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Avvik kartdata 1.0

Gyldig

1.0