Videoobservasjoner generelle biotoper

Havforskningsinstituttet Gyldig 20231215

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Videoobservasjoner for klassifisering av generelle biotoper. Datasettet viser videoobservasjoner som er brukt til å klassifisere generelle biotoper i områdene undersøkt med video av MAREANO fram til 2019 basert på detaljerte videoanalyser.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/VideoobservasjonerGenerelleBiotoper/20231215

Viser treff 1 - 10 av 10


GenEgenskaperVideoobsGenBiotoper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


VideoobservasjonGenBiotoper objekttype

Videoobservasjoner som er brukt til å klassifisere generelle biotoper.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based