Grasdekker

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).

Viser treff 1 - 9 av 9
Grasdekker objekttype

Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).


SpesielleHensynGrasdekker kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel. Dette kan for eksempel være om det er satt ned blomsterløk i grasdekket, eller om det er fremmede skadelige arter som ikke kan klippes (slirekne-artene). Dette beskrives i «Tilleggsinformasjon».


EierGrasdekker kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


KlippefrekvensGrasdekker kodeliste

Angir hvor ofte grasdekket skal klippes.


VedlikeholdsansvarligGrasdekker kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TypeGrasdekker kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.