TekniskeAnleggKulturLek

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, TekniskeAnleggKulturLekMm

Viser treff 1 - 13 av 13
Parkdetalj objekttype

detalj i parkmessig område Merknad: Omfatter detaljer som f.eks. bautaer, statuer, fontener, basseng, lekeapparater og sandkasser. Registreres som punkt- eller flategeometri.


Taubanemast objekttype

mast som taubanen er hengt opp i


Hoppbakke objekttype

anlegg for skihopping med kunstig eller naturlig tilløp


Tribune objekttype

opparbeidet anlegg av metall- stein- mur eller tre for betjening av publikum på kulturarenaer, særlig idrettsanlegg Merknad: Tribune som er innredet for bruk, f.eks. som kontor eller butikk, vil være en bygningsenhet.


Skytebaneinnretning objekttype

omriss av tekniske anlegg på skytebane - standplass og skiver som ikke blir registrert som f.eks bygninger og murer


Idrettsanlegg objekttype

linje for avgrensning av anleggsmessige deler av et idrettsanlegg, som f.eks ytteravgrensning av en fotballbane Merknad: Området rundt idrettsanlegget kan beskrives som arealbruksobjekt (se kap. for arealbruk).


Taubane objekttype

innretning hvor tau eller vaiere bærer og eller trekker last over en strekning


Svømmebasseng objekttype

basseng for svømming og vannlek


Taubanetype kodeliste

hva slags type taubane


Parkdetaljtype kodeliste

angir type parkdetalj