Trafikkmengde

Statens vegvesen Ukjent 20150101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Beskrivelse av trafikkmengde for ERF- veger (Europa-,Riks- og Fylkesveger)

Viser treff 1 - 11 av 11

Trafikkmengde objekttype

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning


Veglenke objekttype

Objekttype som representerer lenker i vegnettet


Vegident datatype

sammensatt identifikator for en vegrute


VegStatus kodeliste

angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)


GrunnlagForÅDT kodeliste

Angir hva som er grunnlag for ÅDT-verdien


Vegkategori kodeliste

angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)


OppdatertFra kodeliste

Angir hvorfra ÅDT-verdien er kommet