Høydebegrensning

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Viser treff 1 - 6 av 6
Høydebegrensning objekttype

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder


TypeHinderHøydebegrensning kodeliste

Angir hvilken type hinder det er tale om


MålemetodeHøydebegrensning kodeliste

Angir målemetode som er brukt for å måle høyder