Tunnelløp

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Tunnelløp objekttype

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.


KategoriTunnelløp kodeliste

Angir hvilken kategori tunnelløpet tilhører


TypeTunnelløp kodeliste

Angir hvilken type tunnelløp det er tale om.


MalteTunnelvegger kodeliste

Angir hvorvidt tunnellvegger er malte eller ikke.


Tunnelprofil kodeliste

Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet.


EkstraBelysningInngangssone kodeliste

Angir om det er ekstra belysning i tunnelens inngangssoner i forhold til midt inne i tunnelen..