FKB-Bane

Geovekst Erstattet 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning. FKB-Bane versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bane versjon 4.0

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bane/4.6

Viser treff 1 - 9 av 9

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\FKB-Bane\Generelle konsepter

Erstattet

1.0


Spormidt objekttype

teoretisk linje midt mellom skinnestrengene


Jernbaneplattformkant objekttype

yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/pålasting av gods


Jernbanetype kodeliste

klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering


Jernbaneeier kodeliste

innehaver av (jernbane-)anlegget