Grasdekker

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.

Viser treff 1 - 5 av 5
Grasdekker objekttype

Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.


TypeGrasdekker kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av