Nedsenka kantstein

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt

Viser treff 1 - 4 av 4
NedsenkaKantstein objekttype

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt