Generelle konsepter

Geovekst Erstattet 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 13 av 13KvalitetPåkrevd objekttype

Posisjonskvalitet er påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.


KvalitetOpsjonell objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på fiktive linjer i FKB


KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt. Bruk av KantUtsnitt i FKB: KantUtsnitt lagres ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen