Døgnhvileplass

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 28 av 28
Døgnhvileplass objekttype

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.


Belysning kodeliste

Angir om plassen er belyst


Vaktordning kodeliste

Angir hvilken type vaktordning det er i tilknytning til området


Drivstoffyllingsanlegg kodeliste

Angir om det er anlegg for fylling av drivstoff


GangavstandTilServicetilbud kodeliste

Angir om det er gangavstand til servicetilbud


TerminalLogistikkområde kodeliste

Angir om lokaliseringen er i et viktig målpunktområde for  godstransport


GebyrForStrøm kodeliste

Angir hvorvidt det er gebyr for å bruke strøm


Kameraovervåkning kodeliste

Angir om det er kameraovervåkning av området


LokalisertVed kodeliste

Angir hvor døgnhvileplass er lokalisert


StengtMedBommer kodeliste

Angir om plassen er stengt med bommer.


Kafeteria kodeliste

Angir om det er kafeteria i tilknytning til plassen


EierDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvem som er eier


TrådløstInternett kodeliste

Angir om det er tilgjengelig trådløst internett på stedet.


TilgangTilStrøm kodeliste

Angir om det er tilgang til strøm. F.eks til aggregater og andre formål.


KollektivtilbudTilSentrum kodeliste

Angir om det er kollektivtilbud til sentrum


VaskeplassForTrailere kodeliste

Angir om det er vaskeplass for trailere/vogntog


SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet kodeliste

Angir om det er system som melder tilgjengelig kapasitet


Reserveringssystem kodeliste

Angir om det er mulig å forhåndsreservere plass


VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Oppholdsrom kodeliste

Angir om det er oppholdsrom for hvilende


FarligGods kodeliste

Angir hvordan det er tilrettelagt for kjøretøy som transporterer farlig gods.


SkiltetAtkomst kodeliste

Angir hvilken skilting det er i forbindelse med døgnhvileplass


Kiosk kodeliste

Angir om det er kiosk i tilknytning til plassen


Toalett kodeliste

Angir om det er tilgang til toalett


Dusj kodeliste

Angir om det er tilgang til dusj