Matrikkelenhet

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11

Arealressurs pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\Matrikkelenhet\Arealressurs

Ukjent

1.0
Person objekttype

en samlebetegnelsen for juridiske, fysiske og andre personer. En Person har eller har hatt et forhold til en eller flere matrikkelenheter eller bygninger. Den kan være en person fra personregisteret, en organisasjon/enhet fra enhetsregisteret, eller en person kommunen har registrert. BESKRIVELSE Personene/organisasjonene er identifisert med fødselsnr., organisasjonsnr. eller med internt løpenr, evt. kombinert med fødselsdato. EKSEMPEL Hjemmelshavere, aktuelle eiere og kontaktinstanser til eiendommer ligger i person/organisasjon. Det samme gjør bygningers kontaktpersoner.PersonTinglystEierforhold objekttype

Realisering av TinglystEierforhold der det er en fysisk person som er eier.


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Andel datatype

brøk som beskriver eierandel.


TerrengdetaljKode kodeliste

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.


EierforholdTinglystKode kodeliste

Type eierforhold som kommer fra Tinglysingssystemet. Framfeste brukes der det er flere nivå med festere. (fester fester bort på nytt osv.)