Kum

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Viser treff 1 - 13 av 13
Kum objekttype

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.


Dykker kodeliste

Angir om det er dykker i tilknytning til kummen. Dykker er en konstruksjon som skal hindre slitasje på kummen når det føres mye vann inn i kummen på et nivå høyere enn bunnen på kummen. Dykker kan også brukes for å føre inn en slange med vann eller damp f


TypeKum kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Kumskjerm kodeliste

Angir om det er satt opp en skjerm/skjold ved kummen inn mot skråningen for å hindre at det glir masser fra skråning ned i kummen eller blokkerer kumlokket. Det kan også angis hvilket materiale denne skjermen er av.MaterialtypeKum kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet


BruksområdeKum kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


HarFlyteramme kodeliste

Angir om kummen har flyteramme eller ikke


EierKum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Stige kodeliste

Angir hva slags stige det er i kummen