Bruksklasse, tømmertransport

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Gjeldende bruksklasse for tømmertransport i vegliste.