Fyllingsskråning

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.

Viser treff 1 - 7 av 7
Fyllingsskråning objekttype

Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.


EierFyllingsskråning kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligFyllingsskråning kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


HelningFyllingsskråning kodeliste

Gir representativ helning for fyllingsskråning. For skråninger med ulike helninger angis den som er brattest. Detaljer kan beskrives under tilleggsinformasjon.