Radioanlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)

Viser treff 1 - 9 av 9
Radioanlegg objekttype

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)


DABLokal kodeliste

Angir om det er DAB lokal


Kringkasting kodeliste

Angir om det er kringkasting


DABRiks kodeliste

Angir om det er DAB Riks


DABRegional kodeliste

Angir om det er DAB Reginal


Nødnett kodeliste

Angir om det er nødnett