Parkeringsområde

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)

Viser treff 1 - 6 av 6
Parkeringsområde objekttype

Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)


Innfartsparkering kodeliste

Angir om parkeringsområde kan defineres som innfartsparkering.


TypeParkeringsområde kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av