Bergsikring

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Viser treff 1 - 7 av 7
Bergsikring objekttype

Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.


TypeSprøytbetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.


PlasseringBergsikring kodeliste

Angir sikringsfeltets plassering.


TypeBergsikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av