Arealressurs

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: arealressursbeskrivelsene som er definert i dette fagområdet er i stor grad rettet mot arealenes egnethet for landbruk. Data brukes i landbruksforvaltning, konsekvensutredninger og annen arealplanlegging

Viser treff 1 - 2 av 2

Arealressurs-4.0 fagområdestandard

norsk institutt for skog og landskap produserer kart over arealressurser med ulik detaljeringsgrad. Her defineres de egenskapstypene og kodelistene som brukes i disse produktene; bl.a. AR5, AR50 og AR250

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0

Tilbaketrukket

4.0