Fortau

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger fortau høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1).

Viser treff 1 - 9 av 9
Fortau objekttype

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger fortau høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1).


VedlikeholdsansvarligFortau kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VarmekablerFortau kodeliste

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet.


EierFortau kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


PunkthinderFortau kodeliste

Sted hvor det er markant innsnevring av fortau. Kan være til hinder for gående og drift av fortauet.


BelegningFortau kodeliste

Angir hvilken belegning det er på fortauet.