Landskapsarkitektur-5.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse: omfatter kunstig skapte eller planlagt skapte elementer i landskapet

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/fagområdestandard/Landskapsarkitektur/5.0

Viser treff 1 - 6 av 6

Anlegg pakke

denne pakken inneholder objekttypen Anlegg samt assosiasjoner til andre relevante objekttyper i applikasjonsskjemaet Landskapsarkitektur

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0\Anlegg

Gyldig

1.0


Generelle egenskaper pakke

denne pakken inneholder generelle egenskaper som er aktuelle til å gjenbruke på alle objekttypene definert i applikasjonsskjemaet Landskapsarkitektur. Koblingen mellom de generelle egenskapene og objekttypene skal foretas i en produktspesifikasjonsmodell ved generalisering eller realisering

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0\Generelle egenskaper

Gyldig

1.0


Terreng pakke

denne pakken inneholder objekttyper, kodelister, datatyper og assosiasjoner som tilhører temaet terreng

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0\Terreng

Gyldig

1.0


Utendørs utstyr pakke

denne pakken inneholder objekttyper, kodelister og assosiasjoner som tilhører temaet utendørs utstyr

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0\Utendørs utstyr

Gyldig

1.0


Vegetasjon pakke

denne pakken inneholder objekttyper, kodelister, datatyper og assosiasjoner som tilhører temaet vegetasjon

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0\Vegetasjon

Gyldig

1.0