Objekttyper med tydelige fellestrekk

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Eldre modellelementer som er videreført i denne versjonen.

Viser treff 1 - 7 av 7

Avgrensningslinjer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Avgrensningslinjer

Gyldig

1.0


Retning pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Retning

Gyldig

1.0


Kartblad pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0\Objekttyper med tydelige fellestrekk\Kartblad

Gyldig

1.0