VegOgGateObjekter

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 28 av 28Hoeydehinder objekttype

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc. for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.
Ferist objekttype

Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka)


PortDoer objekttype

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.


Vegbom objekttype

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks. i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.
FundamenteringPlassering kodeliste

Angir hva skjermen er fundamentert/plassert på.


BruksomraadeSkjerm kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


MaterialeBelegning kodeliste

Angir hvilket materiale vegobjektet er laget av/ hvilken belegning som er brukt. Mest aktuelt for humper og puter. Kan også være romlefelt f.eks av "stein, brostein"


Branndoer kodeliste

Angir om døren er godkjent branndør.


Vinterforberedelse kodeliste

Angir hva som skal gjøres med ferist i forkant av vinter sesongen.


TypePortDoer kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


UtformingPortDoer kodeliste

Angir hvilken utforming port/dør har.


MaterialtypeVegbom kodeliste

Angir materialtype.


MaterialeSkjerm kodeliste

Angir materialtype for skjerm.


MaterialeSoeyler kodeliste

Angir hvilken type søyler skjermen har.


TypeFundament kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


PasseringVedFerist kodeliste

Angir om det er mulighet for passering for fotgjengere utenom ferist


BruksomraadePortDoer kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


TypeFartsdemper kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeVegbom kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


BruksomraadeVegbom kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


TypeFerist kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Profil kodeliste

Angir hvilket humpprofil som er benyttet. Jfr kategorisering i Håndbok V128 (072). Fartsdempende tiltak.