Gangfelt

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Viser treff 1 - 7 av 7
Gangfelt objekttype

Oppmerket felt for fotgjengere (1)


Belegning_Type kodeliste

Angir type belegning for gangfeltet.


Hevet kodeliste

Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.


MarkeringAvStriper kodeliste

Angir hvordan striper er markert