Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.

Viser treff 1 - 6 av 6
Armeringsnett objekttype

Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert