Skiltplate

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: Plate med skiltmotiv.

Viser treff 1 - 14 av 14
Skiltplate objekttype

Plate med skiltmotiv.


TekstSymbolhøyde kodeliste

Angir størrelse på tekst/symbol


Skiltnummer kodeliste

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050)


Ansiktsside_RettetMot kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


StørrelseSkiltplate kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt


Farge kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).


Folieklasse kodeliste

Angir folieklasse på skiltplate


TosidigPlateMedUlikeMotiv kodeliste

Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene


BelysningSkiltplate kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.


Skiltform kodeliste

Angir hvilken form skiltplaten har


Klappskilt kodeliste

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.