Mobiltelefonsamband

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff)

Viser treff 1 - 6 av 6
Mobiltelefonsamband objekttype

System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff)


MobiltelefonGSM_TelenorMobil kodeliste

Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett


MobiltelefonGSM_Netcom kodeliste

Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett