Fysisk inngrep i vannforekomst

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone.

Viser treff 1 - 6 av 6
Fysisk inngrep i vannforekomst objekttype

Sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone.


HovedproblemFysisk inngrep i vannforekomst kodeliste

Angir hva som er hovedproblem ved dette inngrepet.


TypeInngrepFysisk inngrep i vannforekomst kodeliste

Angir hvilken type inngrep det er tale om.