Naturområde

Statens vegvesen Ukjent 2.13

pakke

Beskrivelse: Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Viser treff 1 - 6 av 6
Naturområde objekttype

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.


TypeNaturområde kodeliste

Angir hvilken type område det er tale om


FormålNaturområde kodeliste

Angir formål med å skjøtte området.