Fartsgrense

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.