Nødutgang

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Viser treff 1 - 6 av 6
Nødutgang objekttype

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.


UniversellUtforming kodeliste

Angir om nødutgang er utformet i henhold til krav om universell utforming.


TypeNødutgang kodeliste

Angir hvilken type nødutgang det er