Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.

Viser treff 1 - 5 av 5
Armeringsnett objekttype

Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av