Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Fotogrammetrisk registeringsinstruks pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\Fotogrammetrisk registeringsinstruks

1.0


FKB-Bane-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for FKB-Bane. Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som beskrives i mer generell form i andre FKB-datasett, er ikke tatt med i denne produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel spesifikasjoner for Høydekurve, Bygning, Bygningsmessige anlegg, Veg og Ledning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bane\Fotogrammetrisk FKB-Bane 5.0\FKB-Bane-5.0

gyldig

5.0