Funksjonell vegklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: En klassifisering av vegnett for vekting i ruteplanleggere. Sammen med vegens lengde og andre restriksjoner benyttes denne som et kriterie når en ruteplanlegger foreslår en rute fra A til B.

Viser treff 1 - 5 av 5
Funksjonell vegklasse objekttype

En klassifisering av vegnett for vekting i ruteplanleggere. Sammen med vegens lengde og andre restriksjoner benyttes denne som et kriterie når en ruteplanlegger foreslår en rute fra A til B.


VegklasseFunksjonell vegklasse kodeliste

Angir funksjonell vegklasse.