Fanggjerde

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8
Fanggjerde objekttype

Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred


ProdusentType kodeliste

Angir hvem som har produsert produktet


VedlikeholdsansvarligFanggjerde kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet


EierFanggjerde kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet


AdkomstFanggjerde kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet