Fartsgrense, variabel

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7
FartsgrenseVariabel objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.


TypeFartsgrenseVariabel kodeliste

Angir hvilken type variabel fartsgrense det er


FartsgrenseVerdiFartsgrenseVariabel kodeliste

Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom


Ukedag kodeliste

Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.