Tunnelløp uten trafikk

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8

Lagre som:
TunnelløpUtenTrafikk objekttype

Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.


TunnelprofilTunnelløpUtenTrafikk kodeliste

Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet.


Rømningsveg kodeliste

Angir om tunnelløp kan benyttes som rømningsveg


Kjørbar kodeliste

Angir om det er mulig å kjøre med bil i tunnelløpet


TypeTunnelløpUtenTrafikk kodeliste

Angir hvilken type tunnelløp det er tale om