MurerOgGjerder

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygnan 4.0, Murer og gjerder

Viser treff 1 - 13 av 13
Voll objekttype

opphøyd terrengformasjon anlagt for å hindre støy, ukontrollert gjennomstrømming av vann, skade fra prosjektiler på skytebane o.l.


Ruin objekttype

Synlig mur som er rester etter tidligere byggverk


Skjerm objekttype

frittstående konstruksjon laget for å skjerme mot støy eller snø, eller hindre/begrense ras og flom.


Gjerde objekttype

oppsatt stengsel som hindrer passering. Står ofte i grensa mellom eiendommer


SkråForstøtningsmur objekttype

forstøtningsmur hvor topp og bunn er betydelig forskjøvet i forhold til hverandre


MurFrittstående objekttype

mur hvor oppfyllingen på en side utgjør mindre enn halve høyden på den andre siden


MurLoddrett objekttype

forstøtningsmur hvor topp og bunn er ubetydelig forskjøvet i forhold til hverandre


Portstolpe objekttype

stolpe som en port kan være hengslet til


SkjermingsFunksjon kodeliste

ulike funksjoner en skjerm kan ha