Rekkverk

Statens vegvesen Ukjent 2.10

pakke

Beskrivelse: En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231))

Viser treff 1 - 10 av 10
Rekkverk objekttype

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231))


Skinneutrustning kodeliste

Angir skinneutrustning for rekkverket.


BruksområdeRekkverk kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.


MC_Skinne kodeliste

Angir om det er festet ekstra skinne/hinder under hovedskinne for å hindre eventuelt skrensende motorsykler å treffe rekkverksstolper.


Stolpeavstand kodeliste

Angir normal avstand mellom stolper


Rekkverkstype kodeliste

Angir hvilken type rekkverk det er tale om


PlasseringPåBru kodeliste

Angir hvor på brua rekkverket er plassert