Gangfelt

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Oppmerket felt for fotgjengere (1)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 13 av 13
Gangfelt objekttype

Oppmerket felt for fotgjengere (1)


TrafikkøyGangfelt kodeliste

Angir om det er trafikkøy i tilknytning til vegobjektet. Angir om det er trafikkøy i gangfeltet


Skiltet kodeliste

Angir om det er skiltet eller ikke i forbindelse med vegobjektet. Angir om det er skiltet for gangfelt


NedsenketKantstein kodeliste

Angir om det er nedsenket kantstein eller ikke i forbindelse med vegobjektet


Belegning_Type kodeliste

Angir type belegning for gangfeltet.


Lysregulert kodeliste

Angir om vegobjektet er lysregulert


VedlikeholdsansvarligGangfelt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


MarkeringAvStriper kodeliste

Angir hvordan striper er markert


Hevet kodeliste

Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.


BelysningGangfelt kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.