Vertikalbilde

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11


Vertikalbildedekning objekttype

geografisk område for vertikalbilder som er fotografert på samme dato Merknad: Kan inngå i et større prosjekt. -- Definition -- geographical area of vertical images which have been photographed on the same date


Bildeprosjekt objekttype

samordning av vertikalbilder utført i en gitt sammenheng


Vertikalbilde objekttype

flyfotografi over et landareal med fotoretning tilnærmet loddrett ned på jordoverflaten -- Definition -- an individual vertical image within the area of coverage


Bildegrense objekttype

avgrensing av et vertikalbildeområde/vertikalbildedekningsområde -- Definition -- delimitation of a vertical image area / vertical image coverage area


Overlapp datatype

overlapp i lengde- og sideretning i vertikalbilder -- Definition - - overlap in lengthwise and sideways direction in vertical images


Kamerainformasjon datatype

informasjon om kamera som er benyttet for opptak -- Definition - - information about camera which has been used for recording


Prosjekttype kodeliste

angivelse av om det er et satellitt- eller flybildeprosjekt -- Definition - - indication of whether it is a satellite or aerial photo project


Bildekategori kodeliste

betegnelse på hvilke båndbredder som er benyttet ved opptaket -- Definition - - indication of which bandwidths have been used for the recording


Orienteringsmetode kodeliste

metode for å orientere og posisjonere bilde -- Definition - - method for orienting and positioning images


Opptaksmetode kodeliste

analogt eller digitalt opptak -- Definition - - analogue or digital recording