Annen naturinformasjon

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet naturinformasjon beskriver andre forhold omkring natur enn markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler i SOSI-standarden

Viser treff 1 - 1 av 1

Annen naturinformasjon-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen beskriver naturinformasjon som ikke faller inn under de andre naturressurskapitlene, slik som markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0

Tilbaketrukket

4.0