Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk.