Ferjekai

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Inkluderer også område for kjøretøyoppstilling og oppholdsareal for reisende.

Viser treff 1 - 10 av 10
Ferjekai objekttype

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Inkluderer også område for kjøretøyoppstilling og oppholdsareal for reisende.


VenteromFerjekai kodeliste

Angir om det er venterom i tilknytning til ferjekaia.


DriftsstatusFerjekai kodeliste

Angir driftsstatus til ferjekai.


EgenGangbaneTilFerjeFerjekai kodeliste

Angir om det er egen gangbane for gående for ombordstigning til ferje.


KaikantsikringFerjekai kodeliste

Beskriver om ferjekaia har en form for sikring mot vann.


VedlikeholdsansvarligFerjeleieFerjekai kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


EierFerjeleieFerjekai kodeliste

Angir hvem som eier vegobjektet.