Eiendomsinformasjon-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt). I tillegg omfatter Eiendomsinformasjon i dag objekttyper som utveksles mellom matrikkelsystemet og andre sentrale databaser, f.eks juridisk og fysisk person

Viser treff 1 - 6 av 6

ForholdTilEksterneRegistre pakke

Dette applikasjonsskjemaet viser relasjoner mellom eiendomsinformasjon og andre fagområder.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5\ForholdTilEksterneRegistre

Tilbaketrukket

1.0


matrikkelenhet pakke

Denne delen omfatter databeskrivelser for matrikkelenheter.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5\matrikkelenhet

Tilbaketrukket

4.5


matrikkelFelles pakke

Dette applikasjonsskjemaet omfatter databeskrivelser som er felles for matrikkeldata, dvs matrikkelenhet, bygning og adresse.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5\matrikkelFelles

Tilbaketrukket

1.0Hjelpelinje objekttype

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Hjelpelinjer er en form for teiggrense og brukes der en mangler eiendomsgrense (matrikkelenhetsgrenser). Legges inn i systemet for å kunne danne flater. Det kan ikke oppgis areal på eiendommer som mangler eiendomsgrenser. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to punkt. · Bue, sirkelbuen mellom to punkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen


Eiendomsgrense objekttype

Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Eiendomsgrense er en form for teiggrense. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to punkt. · Bue, sirkelbuen mellom to punkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen